domenica 10 settembre 2017

11 ИЗВЪНЗЕМНИ ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ 1990 ГОДИНА ПЛОВДИВ БЪЛГАРИЯ


                ИЗВЪНЗЕМНИ ЛИ БЯХА
ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ

ТОВА СЕ СЛУЧИ С МЕН ПРЕЗ 1990  ГОДИНА


                           АВТОР     ДИМКА


11

Усещах от дясната си страна , че жената коментира безгласно с празният стол нещо , че жестикулира , но не  ме интересуваше .
След една - две минути тя ме бутна и ми прошепна , че нейният приятел е чул разказа ми и много иска да се запознае с мен .
Бях сигурна , че има още някой , но къде беше ?Обгърнах с поглед за кой ли път коридора , в който бяхме ние двете и четири празни стола .
-  ТОЙ  В МОМЕНТА Е ПРЕД ТЕБ . СТАНИ И МУ ПОДАЙ РЪКА , НО Я ВДИГНИ ВИСОКО , ЗАЩОТО ТОЙ Е МНОГО ВИСОК !
Какво ми оставаше .. .станах и бавно протегнах ръка нагоре в празното пространство .
 НЕ ... НЕ БЕШЕ СЪВСЕМ ПРАЗНО . РЪКАТА МИ СЯКАШ СЕ ДВИЖЕШЕ В МАЛКО ПО - ПЛЪТНА СРЕДА  С  МАЛКО ПО - ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА ОТ МОЯТА  И КАТО ЧЕ ЛИ ПОЧУВСТВАХ  ЛЕКО  ВИБРИРАНЕ  В ТОВА  ПРОСТРАНСТВО .
В този момент едно дяволче изкочи на първа позиция в мислите ми и лукаво ми заповяда
- Я СИ СМЪКНИ РЪКАТА И ПОСЛЕ БАВНО Я ВДИГАЙ   ИЗПРАВЕНА НАГОРЕ , ЗА ДА ВИДИШ ДАЛИ ЩЕ УСЕТИШ СЪЩОТО И ХЕМ АКО НА  ЧАСТ ОТ РЪКАТА НЕ УСЕЩАШ , ЩЕ РАЗБЕРЕШ КОЛКО Е ДЕБЕЛ  ИЛИ ШИРОК !
За моя изненада , на мига си смъкнах ръката и после отново бавно и изправена я вдигнах нагоре . За хилядна част от секундата си помислих : Nessun commento: