domenica 10 settembre 2017

13 ИЗВЪНЗЕМНИ ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ 1990 ГОДИНА ПЛОВДИВ БЪЛГАРИЯ


                ИЗВЪНЗЕМНИ ЛИ БЯХА
ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ

ТОВА СЕ СЛУЧИ С МЕН ПРЕЗ 1990  ГОДИНА


                           АВТОР     ДИМКА
13

Моята съседка , явно беше много дейна 
натура  .Не ми даде нито миг  да  осъзная , какво се беше случило . Чух  шепота ѝ на ухото си , питайки ме искам ли да ми разкаже своята история . Обърнах се и я погледнах в упор . Дадох ѝ моите четиридесет години . Красиви зелени очи , чиста  опъната кожа и здрав руменец по бузите  .Не беше висока , но със стройно тяло , което забелязах при  влизането .
Огнено червената коса много ѝ отиваше .
Да .Беше привлекателна жена .
Съгласих се , така и така имаше време , а и малко се бях поуспокоила .
Червенокосата започна своят разказ , като от време на време протягаше ръка към празният стол и сякаш галеше нечия ръка . Държеше се така , както влюбена жена разговаря със своя приятелка , но непрекъснато демонстрира любовта си на своят любим , който е седнал до нея .

Nessun commento: