domenica 10 settembre 2017

16 ИЗВЪНЗЕМНИ ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ 1990 ГОДИНА ПЛОВДИВ БЪЛГАРИЯ


                ИЗВЪНЗЕМНИ ЛИ БЯХА
ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ

ТОВА СЕ СЛУЧИ С МЕН ПРЕЗ 1990  ГОДИНА


                           АВТОР     ДИМКА
16

Гледах я съвсем от близо  . Беше жизнена , красива и щастливо влюбена  жена , смъкнала от себе си товара на поне двадесет години . Отново имах десетки въпроси , но пак възпитанието се оказа на ниво .
Благодарих ѝ , че ми се довери  а тя  ме попита :       
-Искаш ли да видиш  как изглежда ТОЙ ?
Разбира се че исках . Наведе към мен и извади голямата чанта между нашите два стола . Разгърна я на коленете си и видях вътре няколко папки с твърти корици , с множество листи в тях.
Листите бяха от тези , които се продаваха на пакети по книжарниците за пишещи машини .
Бяха от гланцираните , по дебелите - за заглавните страници .
Това успях да видя от пръв поглед , докато тя се колебаеше коя папка да извади .
Червенокосата  избра една ,  доверчиво  я сложи на коленете ми и я разгърна . Бяха рисунки изработени много старателно . Това което веднага се набиваше на очи бе особенният начин на рисуване . Никъде нямаше непрекъсната линия .
Контурите на различните фигури , запълването на пространствата на самите фигури и пространството около тях , по протежение на целият лист бяха изпълнени с пунктирани линии , с различна  дължина .
Какво видях ?

Nessun commento: