domenica 10 settembre 2017

19 ИЗВЪНЗЕМНИ ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ 1990 ГОДИНА ПЛОВДИВ БЪЛГАРИЯ

ИЗВЪНЗЕМНИ  ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ  
1990 ГОДИНА  ПЛОВДИВ  БЪЛГАРИЯ

           АВТОР  ДИМКА

19

Папката , която лежеше на коленете ми беше с изображението - портрета , така да се каже на МОЯТ  НОВ  ПОЗНАТ . Имаше поне десетина рисунки  ,от които ме гледаше красив млад мъж около тридесет и пет , четиридесет годишен .Чертите на лицето бяха правилни и съразмерни - арийски тип . Имаше рисунки оцветени и други , изпълнени само със син химикал . На цветните рисунки  беше със сламено руси коси и прекрасни сини очи - три на брой . Третото око беше разположено точно по средата между веждите , така  , че трите очи бяха на една и съща хоризонтална линия . И трите бяха зрящи с точно центриран поглед . На повечето рисунки бе изобразен в цял ръст . Тялото му беше абсолютно съразмерно , както  изобразяват по комиксите  супермен .

Nessun commento: