sabato 9 settembre 2017

КРАЯ НА ЮНИ ИЛИ НАЧАЛОТО НА ЮЛИ 1999 ГОДИНА ГРАД БЯЛА КВАРТАЛ ГАРА БЯЛА ОБЛАСТ РУСЕ БЪЛГАРИЯ.

КРАЯ НА ЮНИ ИЛИ НАЧАЛОТО НА ЮЛИ  1999 ГОДИНА У ДОМА .

Свекърът ми беше изключително набожен и добър човек . В последните години от живота си , се грижеше много за дъщеря ми . Те имаха  силна връзка .Тя не може да говори , но с характерната за болестта емоционалност , успява да изрази всичко , което чувствува . Свекърът ми получи инсулт и за две седмици почина . Беше неочаквано и бяхме претиснени , объркани и забързани .
Дойдоха много хора , имаше толкова неща да се върша ... не си спомням , дали  заведохме дъщеря ми до ковчега и въобще дали разбра , че дядо ѝ вече го няма  . В първите дни все се ослушваше да види дали ще седне при нея както винаги , все плачеше - но после утихна . Какво ли ставаше в малката ѝ главичка ? Така измина доста веме . Една нощ , не мога да кажа точен час , тя ме дръпна и аз се събудих . Чух познати стъпки в коридора и замръзнах ... Бяха стъпките на свекъра ми . Той имаше особена походка и нямаше как да сбъркам .
Тя седна в леглото . Навън имаше луна и в стаята не беше толкова тъмно . Вратата се отвори и в стаята влезе свекър ми . Приседна до нас на леглото . Посегна и я сложи на коленете си , както винаги го е правил .
Поседя малко , после я сложи да легне и излезе от стаята , като затвори вратата след себе си . Чух стъпките в коридора  ... и това беше всичко .
Дъщеря ми се отпусна и заспа .Свекърът беше облечен с костюма с който го погребахме . Не усетих хлад или някаква миризма .Това което запомних 
е , че от устата му се подаваше парченце  
памук . Спомних си  , че в последните дни не можеше да пие даже вода и му мокрехме усните с памук . 
Може би някое от тези парченца беше останало в устата му . Това ...  ме развълнува , и ми напомни , че не е било сън .
Мисля си , че дъщеря ми го беше извикала да се сбогуват . Те имаха невероятна връзка . 
Когато " доброжелатели "  ни съветваха да я дадем в дом , той винаги казваше : " Само през  трупа ми !
Да , чудест се случват , само трябва да сме добри и да имаме смелост да ги преживеем

Nessun commento: