domenica 10 settembre 2017

24 ИЗВЪНЗЕМНИ ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ 1990 ГОДИНА ПЛОВДИВ БЪЛГАРИЯ                ИЗВЪНЗЕМНИ ЛИ БЯХА
ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ

ТОВА СЕ СЛУЧИ С МЕН ПРЕЗ 1990  ГОДИНА


                           АВТОР     ДИМКА
24


Като свърших с разглеждането на портретите , моята съседка ми подаде друга папка . Отворих я с огромно нетърпение . Това бяха някакви рисунки или по скоро чертежи , изпълнени изцяло с пунктири с различна дължина и наклон , които нямаха някаква видима форма или не приличаха на нищо , което бях виждала до тогава , но и не съм видяла от тогава . Повечето бяха начертани само със син химикал . Изпълваха цялата повърхност на листа , като никъде не оставаше бяло петно . Макар и неравномерно  ,всичко беше покрито с тези различни по дължина и наклон пунктири . Като се вгледаш се различаваха някакви странни петна -нещо като пътечки или реки , които се отличаваха с определени по наклон и дължина пунктири . Не можах да различа или оприлича нищо на познатите ми геометрични фигури , кръг, квадрат,многоъгълник 
звезда , правоъгълник или каквото друго ви дойде на ум .
Разгръщайки рисунките или чертежите от тази папка , упорито прехвърлях през ум всичко което бях виждала или чувала , за да мога поне малко да разбера какво е изобразено .
Като не измислих нищо  ,естествено попитах новата си приятелка и празният стол до нея какво е изобразено на  рисунките в папката .
От сега нататък , ще ви направи впечатление , че започнах да питам . 
И за мен беше чудно , че пренебрегвам житейските си принципи , но пък иначе как щях да ви разказвам подробностите на тази история ! Права ли съм ? 
Да не би всеки ден да се срещат невидими с три 
очи ?

Nessun commento: