domenica 10 settembre 2017

25 ИЗВЪНЗЕМНИ ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ 1990 ГОДИНА ПЛОВДИВ БЪЛГАРИЯ                ИЗВЪНЗЕМНИ ЛИ БЯХА
ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ

ТОВА СЕ СЛУЧИ С МЕН ПРЕЗ 1990  ГОДИНА


                           АВТОР     ДИМКА

25

След  консултация по между си ,  ми  обесниха , че това са карти на определени части от пространствито - от космоса . Той не е вакум , всичко е вълнова  енергия с различна дължина на вълната . Дължината на пунктирите и техният наклон са области с различно трептене . Това , което на мен ми изглеждаше като реки или пътеки са коридори с благоприятни трептения , които те ползват за придвижване .
Не , че ми прозвуча много убедително . Така направени тези рисунки , нямаха никакви други обозначения - цифри , знаци , или нещо , което ни изглеждаше познато - според моят начин на мислене . Може би това бяха само фрагменти  от някаква друга карта . Нямаше изображения на нещо като звезди , планети и други космически обекти . Някак плахо попитах за това празният стол . Моята съседка ми предаде , че те работят съвместно по това да съставят тези карти на вълновата част от пространството . Дали ме удовлетвори това обяснение ?
НИКАК ... НО АЗ БЯХ НА ТОВА МЯСТО С МОЯТ ПРОБЛЕМ ...
Така завърши разглеждането на втората папка  а имаше още две . Освен нашите разговори , водени шепнешком , от никъде не се дочуваше шум  и вече започвах да се отчайвам , но пък приключението си го биваше .
Всъщност , в онзи момент даже не можех да осъзная какво точно се случва .

Nessun commento: