domenica 10 settembre 2017

29 ИЗВЪНЗЕМНИ ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ 1990 ГОДИНА ПЛОВДИВ БЪЛГАРИЯ                ИЗВЪНЗЕМНИ ЛИ БЯХА
ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ

ТОВА СЕ СЛУЧИ С МЕН ПРЕЗ 1990  ГОДИНА


                           АВТОР     ДИМКА
29

КОМУ ТРЯБВАХА ТЕЗИ НЕЩА ? 
НА КОГО ГИ ПРЕДАВАХА ?
КОЙ ПОЛЗУВАШЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ И С КАКВА ЦЕЛ ?
ЯВНО не  случайно завърши нашето общуване .
Моята съседка стана и отиде зад ъгъла на коридора , където явно беше лекарският кабинет .
Там  стана някакво раздвижване . 
В това време се чу позвъняване на вратата и отидох да отворя .
Влязоха няколко души , мисля трима и се запътиха направо към кабинета .
От там долетя   странен глас . 
Останала сама , се присъединих към малката групичка .
Те стояха прави пред отворената врата  , представете си кухнята в стандартните панелни гарсониери . В стаята имаше желязно бюро , като във всяка амбулатория по онова време . Зад бюрото седеше жена на около петдесет с бяла престилка . Беше светлокестенява , с нищо незапомнящи се черти на лицето . Стоеше напрегната и наведена  напред . Не знам защо и тогава и сега си мисля , че нямаше визия на лекар , фелдшер или каквото и да е медицинско лице . Пред бюрото имаше стол на който седеше жена  на 50-60 години .

Nessun commento: