lunedì 11 settembre 2017

34 ИЗВЪНЗЕМНИ ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ 1990 ГОДИНА ПЛОВДИВ БЪЛГАРИЯ


                ИЗВЪНЗЕМНИ ЛИ БЯХА
ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ

ТОВА СЕ СЛУЧИ С МЕН ПРЕЗ 1990  ГОДИНА


                           АВТОР     ДИМКА


34

Металният глас на лекарката беше изчезнал и тя каза с нормален женски глас и нормален словоред на изречението , че мъжът ще се оправи , че страшното за него вече е минало , просто трябва да повторят сеансите още няколко пъти .
Май беше дошъл моят ред .
Тъкмо се чудех как да започна , какво да кажа , дали да ги поздравя от моята позната , която ми даде адреса , когато чух в ухото си шепота на червенокосата
- Докторката живее с командира . Той лекува чрез нея.
Явно моите разсъждения преди минути бяха в правилна посока .


Nessun commento: