lunedì 11 settembre 2017

35 ИЗВЪНЗЕМНИ ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ 1990 ГОДИНА ПЛОВДИВ БЪЛГАРИЯ


                ИЗВЪНЗЕМНИ ЛИ БЯХА
ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ

ТОВА СЕ СЛУЧИ С МЕН ПРЕЗ 1990  ГОДИНА


                           АВТОР     ДИМКА35

Като свърши сеанса с парализираният мъж , червенокосата с останалите трима новодошли се върнаха в дългата част на 
коридора .  
Направи ми впечатление , че и те носеха такива обемисти папки с рисунки , извадиха ги и сравняваха нещо . Обръщаха се към различни части на празното пространство  ,с което се потвърди предположението ми , че може би всеки от тях водеше със себе си по един извънземен  .
Аз гледах от ъгъла до кабинета и имах единственото желание по - бързо да изчезна от това  място .
ИЗВЕДНЪЖ ЗАГУБИХ ЖЕЛАНИЕ ДА СТОЯ МЕЖДУ ТЕЗИ ХОРА В НЕИЗВЕСТНОСТТА .
В този момент мерех колко крачки ме отделят от входната врата и как да мина  , без да ме забележат .
Тъкмо се канех да тръгна , почувствах с цялото си тяло познатото ми вече трептене и си помислих ,че командирът излиза от кабинета и се отправя към групата и преминава през мен ,а аз в един момент бях цялата в него .
Групата мигновенно се обърна в посоката , която бях аз , но погледите бяха вдигнати високо
и явно 100% бях права .

Nessun commento: