lunedì 11 settembre 2017

41 ИЗВЪНЗЕМНИ ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ 1990 ГОДИНА ПЛОВДИВ БЪЛГАРИЯ


                ИЗВЪНЗЕМНИ ЛИ БЯХА
ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ

ТОВА СЕ СЛУЧИ С МЕН ПРЕЗ 1990  ГОДИНА


                           АВТОР     ДИМКА41


Срещнахме  се  през обедната почивка . За няколко минути дойде в панаирното градче и в едно барче набързо ѝ разказах приключението .
Погледна ме малко странно , но почти ми повярва.
Мислех си , как ли ще се чувствам след това преживяване , но за моя изненада , никой не забеляза нищо в поведението ми .
Разгледахме палатите които ни интересуваха ,
взехме рекламни листовки , телефонни номера , запознахме се с представители на предприятия .
Пътуването по обратният път мина нормално .
Още тогава започнах да правя РАЗБОР НА ЗАНЯТИЕТО - както е прието да се казва в България .
Задавах си въпроси и търсех отговори , като се мъчех да разсъждавам логично . Давах си сметка , че в този случай логиката беше относително понятие .
Тогава и сега си мисля така 
- ЕТО ЗАЩО ВЕЛИКИЯТ  АИНЩАЙН Е КРЪСТИЛ СВОЕТО УЧЕНИЕ  -  ТЕРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА - ВСИЧКО НА ТОЗИ СВЯТ Е ОТНОСИТЕЛНО .

Nessun commento: