sabato 9 settembre 2017

8 ИЗВЪНЗЕМНИ ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ 1990 ГОДИНА ПЛОВДИВ БЪЛГАРИЯ


                ИЗВЪНЗЕМНИ ЛИ БЯХА
ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ

ТОВА СЕ СЛУЧИ С МЕН ПРЕЗ 1990  ГОДИНА


                           АВТОР     ДИМКА8

Така ще запомня това място - с тишината .
От вътрешността на апартамента не се чуваше нищо . От вън не достигаше никакъв звук ... беше невероятно за панелен блок и то в часа , когато хората тръгват на работа .
Не можах да преценя колко време беше минало , когато двамата мъже , без да кажат нито дума , само с кимване , се сбогуваха и излязоха безшумно . 
Останах сама в пустият апартамент , без да знам 
кога , какво и от кого очаквам .
На вратата се позвъни . Станах и отворих . В апартамента влезе жена около четиридесетте - на моята възраст с ярко боядисани червени коси , постригани на къса черта . Беше  облечена спортно , с панталон и яке . През рамо беше преметнала обемиста чанта . Поздрави ме с  усмивка и се настани на стола до мен . Смъкна чантата от рамото си и  внимателно я сложи между моят и нейният стол . Беше жизнена и лъчезарна . Без да издаде звук , се обърна към празният стол до себе си - последният от нашата редица . Имах чувството , че безмълно разговаря с някого седнал до нея . Реших , че ми се привижда в този мрачен коридор и възпитано устремих поглед пред себе си . 
Не можеше да гледам със зупнала уста ... така де .
Тишина !
Nessun commento: