sabato 9 settembre 2017

9 ИЗВЪНЗЕМНИ ЛИ БЯХА ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ 199О ГОДИНА ПЛОВДИВ БЪЛГАРИЯ                ИЗВЪНЗЕМНИ ЛИ БЯХА
ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ

ТОВА СЕ СЛУЧИ С МЕН ПРЕЗ 1990  ГОДИНА


                           АВТОР     ДИМКА


9

Усетих докосване . Обърнах се и видях жената да се усмихва съвсем близо до лицето ми .
Искаше да се запознаем . Говореше шепнешком на ухото ми . Аз също ѝ отговарях шепнешком .
Започна да  ме разпитва . Питаше за всичко . Как се казвам , от къде съм , как съм попаднала ТУК , какъв проблем имам . При всеки мой отговор , се обръщаше към празният стол до себе си . Този път , така и така бях обърната в тази посока , се втренчих да видя дали наистина има и друг човек , който не съм забелязала , но в сумрака отново не видях никого .
Жената продължи разпита . Отговорите ми причиняваха болка и от очите ми потекоха сълзи . Мъчех се да ги преглъщам , обръщах се на другата страна за да ги прикрия , но те издайнически се търкаляха по бузите ми .

Nessun commento: