sabato 9 settembre 2017

7 ИЗВЪНЗЕМНИ ЛИ БЯХА ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ 1990 ПЛОВДИВ БЪЛГАРИЯ


ТОВА СЕ СЛУЧИ С МЕН ПРЕЗ 1990  ГОДИНА

                ИЗВЪНЗЕМНИ ЛИ БЯХА
ИЛИ ОБИТАТЕЛИ НА ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ

                           АВТОР     ДИМКА7


От двете страни покрай стените на коридора ,бяха наредени по три стола , така , че седящите , почти опираха коленете си . Столовете бяха от онези стари оранжеви стлове , твърди и неудобни, които бяха наследство от царско време .  От тавана висеше направо на кабела едва мъждукаща крушка . Беше прашно , опушено , някак изоставено . Най - малко приличаше на клиника , лечебно заведение или нещо подобно .

Седнах на стола в дъното , като се надявах тайно , по - далеч от входната  врата да е по - топло .  Огледах посетителите дошли преди мен - единият от които явно ми беше отворил . Биха двама 
мъже . Младеж около двадесетте и мъж около петдесетте , може би баща и син . На моят поздрав отговориха с кимване и се възцари пълна тишина . Не можех да разбера коя от двете стаи беше лекарският кабинет  , беше ли пристигнал доктора , имаше ли други пациенти , все належащи въпроси ? Мъжете бъха застинали в някакви мрачни пози с втренчени пред себе си погледи . Не знаех , как да попитам .
Реших да чакам . Имах доста време . Щях да се ориентирам . Усетих , че се стоплям , даже като че ли за миг задремах .
 Тишина . Nessun commento: